X
 29.09.2022 Живот

На мобилен разговараме во просек по четири часа месечно

Во првиот квартал од годинава претплатниците во мобилната телефонија просечно во текот на еден месец иницирале 103,38 повици, а зборувале просечно 243,67 минути. Најголем дел од разговорите се остваруваат во сопствена мобилна мрежа и тоа изнесува 157,74 минути (64,74 проценти). Сообраќајот кон други мобилни мрежи во државата е значително помал и изнесува 80,98 минути (33,23 проценти).

Според податоците на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), во првите три месеци од годинава, споредено и со првиот и со четвртиот квартал од минатата година, има намалување на волуменот на сообраќај кон сите дестинации.

Извештајот на АЕК за развојот на пазарот на електронски комуникации во првиот квартал од годинава покажува дека вкупниот број активни претплатници во мобилната телефонија изнесува 1.920.834, што претставува пад од 1,06 проценти во споредба со претходниот, четвртиот квартал лани, кога беа регистрирани 1.941.352. Во споредба со првиот квартал од минатата година, пак, има раст од 2,61 процента.

Заклучно со 31 март годинава, во државава имало 1.403.888 претплатници со пристап до интернет со широк и тесен опсег преку мобилни мрежи (2G/3G/4G), или за 0,92 проценти помалку споредено со претходниот квартал. Со пристап до интернет со широк опсег, пак, се регистрирани 499.331 претплатник, односно раст од 0,11 проценти во споредба со четвртиот квартал од 2021 година, додека споредено со првиот квартал од 2021 година, бројот на активни претплатници е зголемен за 4,53 проценти.

Уделот на мобилните оператори на пазарот на мобилна телефонија по број на активни претплатници заклучно до 31 март годинава покажува дека А1 Македонија учествува со 48,14 проценти, Македонски телеком учествува со 47,45 проценти, Лајкамобајл има пазарен удел од 3,12 проценти, Роби има пазарен удел од 1,22 процент, додека Греен мобиле има пазарен удел од 0,07 проценти.

Кај резиденцијалните постпеjд-претплатници во мобилната телефонија има раст од 0,54 проценти од претходниот квартал, додека во споредба со истиот квартал од претходната година се забележува раст од 3,67 проценти, деловните бележат раст од 0,12 проценти во споредба со претходниот квартал додека во споредба со првиот квартал од 2021 година се забележува пад од 2,05 проценти.

Се бележи намалување на бројот на испратени СМС-пораки во споредба со четвртиот квартал од 2021 година од 7,42 проценти. Кај вкупниот број испратени ММС-пораки во првиот квартал од 2022 година има раст од 6,07 проценти во споредба со претходниот квартал и пад од 0,88 проценти споредено со првиот квартал од 2021 година.

Извештајот на АЕК покажува дека во државава има 426.255 претплатници на фиксни линии и по таа основа има намалување на годишно ниво од 4,6 проценти. Резиденцијални претплатници на фиксна линија се 373.523, а деловни се 52.732. Целокупниот обем на сообраќај во првиот квартал годинава во споредба со истиот квартал од претходната година бележи пад од 6,15 проценти, додека во споредба со четвртиот квартал од 2021 година бележи пад од 20,24 проценти. Во однос на вкупниот број појдовни повици споредено со првиот квартал од 2021 година се забележува пад од 9,27 проценти, додека во однос на четвртиот квартал од 2021 година бројот на повици е намален за 15,43 проценти.

Во вкупниот број фиксни линии учеството на Македонски телеком е 52,52 проценти, додека од алтернативните оператори/ даватели на услуги најголемо учество има А1 Македонија со 41,07 проценти, по што следуваат: Роби (4,31 проценти) и Неотел (2,10 проценти).

Од 83 нотифицирани субјекти во службената евиденција на АЕК, 79 субјекти обезбедуваа услуги за пренос на податоци во првиот квартал од 2022

Во првиот квартал од годинава се регистрирани и 430.119 претплатници на ТВ-услуги и пакети, што е намалување од 4,60 проценти во споредба со првиот квартал лани, кога биле регистрирани 450.865.

Извор: МИА
Тагови:

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Живот