X
 16.04.2024 Економија

ЕУ одобри единствена дозвола - и за работа и за престој на работниците од трети земји

Во обид да се привлечат квалификувани и талентирани работници, Советот на Европската Унија ја одобри ревизијата на Директивата за единствена дозвола. Според оваа директива, на државјаните на земјите што не се членки на ЕУ им се доделува единствена дозвола што им дава право да работат и да останат во ЕУ.

Целта е да се решат недостатоците и сложеноста на легалната миграција во ЕУ. Директивата ја утврдува административната процедура за единствена дозвола за правото на работа и за правото на престој во ЕУ, па одредува заеднички збир на права за работниците од трети земји.

Совет на ЕУ


Во согласност со ажурирањето, подобните државјани на третите земји сега ќе подлежат на скратена процедура за аплицирање, а исто така ќе уживаат и зајакнати права што ќе им овозможат да го сменат работодавецот и ограничениот период на невработеност.

Која е процедурата за аплицирање за единствена дозвола?


Процесот на аплицирање за единствена дозвола е рационализиран според новата директива, овозможувајќи носење побрзи одлуки. Граѓаните на земјите што не се членки на ЕУ можат да аплицираат за единствена дозвола - за правото на работа и за правото на престој во ЕУ од нивната матична земја.

Оние што веќе живеат во ЕУ и имаат важечка дозвола за престој, можат да аплицираат за единствена дозвола без да мора да патуваат во нивната матична земја за да ги завршат процедурите за аплицирање.

Откако една земја членка на ЕУ ќе ја одобри единствената дозвола, документот ќе служи како дозвола за работа и престој, без притоа да има потреба од посебни документи.

Земјите членки на ЕУ сега мора да донесат одлуки за издавање дозволи во рок од 3 месеци

Во согласност со новите правила, значително подобрување е тоа што земјите членки сега ќе имаат построг временски рок за обработка на барањата за единствена дозвола. Тие ќе треба да донесат одлука за дозволата во рок од три месеци од приемот на барањето.

Слично, во случаите кога земјите членки треба да ја проценат потребата од странски работници, одлуката за дозволата исто така треба да се донесе во рок од три месеци. Рокот за донесување решение може да се продолжи само во некои исклучителни случаи за период од 30 дена.

Рокот за донесување одлука по исклучок може да се продолжи за дополнителни 30 дена во случај на сложени апликации.

На работниците од земјите што не се членки на ЕУ им е дозволено да го сменат својот работодавец и да останат во Унијата ограничен период, доколку се невработени. Покрај горенаведеното, ревидираната директива им дозволува на имателите на единствена дозвола да го сменат работодавецот, под услов да ги известат властите.

Што се однесува до имателите на единечна дозвола кои би можеле да станат невработени лица, сега ќе им биде дозволено да останат на територијата на земјата членка ограничен период. Периодот е ограничен на три месеци за време на важноста на единствената дозвола, или шест месеци по две поминати години од поседувањето на дозволата.

Земјите членки ќе имаат рок од две години за да ги внесат промените во нивното законодавство.

Извор: schengenvisainfo.com

Фото: Freepik

Подготвил: Маја Пероска

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Економија