X
 03.04.2016 Образование

Најчестите грешки кои се прават во англискиот јазик

Многумина мислат дека знаат англиски, но понекогаш грешат. Ова се најчестите грешки во англискиот јазик направени од луѓето на кои овој јазик не им е мајчин.


1. It is very important practice English. (погрешно)

It is very important to practice English. (точно)

Кога во реченица се користи глагол позади придавка, самиот глагол се јавува во структурата. Кога глаголот се користи позади придавка, глаголот се јавува во форма „to infinitive“.

2. I want to take part of the event. (погрешно)

I want to take part in the event. (точно)

„Take part in“ е неформален начин и се користи наместо „participate in“. Значењето на изразот „part of“ е дел или сума од нешто.

3.These are my favorites shoes. (погрешно)

These are my favorite shoes. (точно)

Во англискиот јазик придавките се во еднина, без разлика дали именката е во еднина или множина.

4. She takes always a long time to finish. (погрешно)

She always takes a long time to finish. (точно)

Зборот „always“ секогаш се јавува пред главниот глагол. Единствен исклучок од ова правило е кога глаголот се наоѓа во формата „to be“. Во тој случај, „always“ доаѓа позади „to be“.

На пример:

He always is late. (погрешно)

He is always late / He’s always late. (точно)

5. I couldn’t attend to the class yesterday. (погрешно)

I couldn’t attend the class yeterday. (точно)

Доколку сте присутни на местото на кое посетувате некој настан, тогаш го користите глаголот attend без „to“. Значењето на изразот „attend to“ е завршување некоја работа.

6. We arrived to the airport at 3:00. (погрешно)

We arrived at the airport at 3:00. (точно)

Овде се користи „go to“ и „get to“, но „we arrive at a place“ и „arrive in a city/country“. „Home“, од друга страна, секогаш се остава без предлог.

7. The accident caused a lot of damages to the car. (погрешно)

The accident caused a lot of damage to the car. (точно)

Зборот „damage“ се смета за небројна именка и секогаш се јавува во еднина, а означува штета направена на некој предмет или во некој простор. „Damages“, од друга страна, има друго значење. Тој се користи за да се опише судска компензација или нешто слично.

8. My apartment is ten miles far from here. (погрешно)

My apartment is ten miles away from here. (точно)

Можете и да речете: My apartment is ten miles from here (без да се користи „away“.

9. The boss requested me to send the information. (погрешно)

The boss asked me to send the information. (помалку формално)

The boss requested that I send the information. (поформално)


По глаголот „ask“ секогаш, без исклучоци, следи заменка или име, додека „request“ е формален збор.

10.On next Friday we’re going to Paris. (погрешно)

Next Friday we’re going to Paris. (точно)

Секогаш кога ги користите „next“, „last“ и „this“ позади нив треба да ставите предлог.


Подготвил: Драгана Петрушевска

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование