X
 20.11.2015 Образование

Најчестите зборови кои се користат погрешно во англискиот јазик

Сите некогаш користиме зборови за кои не сме целосно сигурни дека го знаеме значењето или вистинската граматичка форма. Ова е особено точно кога станува збор за странски јазик. Англискиот, како најпопуларен странски јазик во моментов, честопати е користен од луѓе кои не се доволно вешти во неговото користење. Оттаму прозлегуваат грешки како погрешен избор на зборови или форми. Следуваат најчестите грешки кои ги прават луѓето кога го користат англискиот јазик.


Accept - Except

Зборовите звучат слично, но имаат различно значење. Accept значи да се прими, добие нешто, додека except значи „освен“ или „покрај“, 

Пример:

His mom accepted his explanation.
I can attend every meeting except the one next week.

Affect - Effect

Affect значи да се влијае на некого или нешто, a може да се однесува и на емотивна состојба. Од друга страна, effect значи да се постигне нешто или да се има ефект врз нешто.

Your job was affected by the organizational restructuring.
These changes will be effected on Monday.
The sunny weather had a huge effect on sales.
The patient’s affect was flat.

Lie - Lay

Го знаеме значењето на lie како невистина, но зборот може да значи и легнување.

Пример:

Why don’t you lie down and rest?

Lay бара предмет: Lay the book on the table. Во минато време, lie станува lay.

Пример:

I lay down for an hour last night.

Минатата форма од lay е laid: I laid the book on the table.

Bring - Take

Двата опишуваат носење нешто или некого од едно место на друго, но bring е кога некој носи нешто до вас, додека take се користи кога вие носите нешто некому.

Bring me the mail, then take your shoes to your room.

Ironic - Coincidental

Доколку скршите нога ден пред скијање, тоа не е ironic, туку coincidental (и лоша среќа). Ironic има повеќе значење, а сите вклучуваат некој вид обратно од очекуваното.

„If you break your leg the day before a ski trip, that’s coincidental. If you drive up to the mountains to ski, and there was more snow back at your house, that’s ironic.“

Imply - Infer

Imply значи да се предложи нешто без да се каже директно. Infer значи донесување заклучок од она што некој го наметнал или кон што посочил.

Nauseous - Nauseated

Nauseous се користи за нешто што предизвикува гадење, додека nauseated значи да се искуси гадење.

Comprise - Compose

Comprise значи да се вклучи, додека compose значи да се создаде, направи.

Пример:

A soccer game comprises two halves.
Fifty states compose the United States of America.

Farther - Further

Farther се однесува на физичката оддалеченост, додека further го објаснува степенот или нивото на дејствието или ситуацијата.

Пример:

I can’t run any farther.
I have nothing further to say.

Fewer - Less

Користете го fewer кога се однесувате на посебни предмети кои може да бидат изброени, а less кога се однесува на цело: You have fewer dollars, but less money.


Подготвил: Драгана Петрушевска

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование