X
 06.02.2019 Образование

Резултати од Конкурсот за доделување стпендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус

Министерството за образование и наука ги објавува резултатите од Конкурсот за доделување стпендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните университети и установи во Репубика Македонија за студенската 2018/2019 година.

Резултатите за сите категории на стипендиите од овој Конкурс ќе ги најдете во подолу објавенитe списоци.

 

1.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Прва група, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

2.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Втора група - Државни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

3.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Втора група - Приватни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

4.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Втора група - 125 ИТ-Државни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

5.)  Список на студенти кои им се доделува стипендии од Втора група - 125 ИТ-Приватни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

6.)  Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Државни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

7.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Приватни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

8.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Хемија (од македонската заедница), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

9.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Хемија (припадници на заедниците кои не претставуваат мнозинство во РМ), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

10.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Физика (од македонската заедница), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

11.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Физика (припадници на заедниците кои не претставуваат мнозинство во РМ), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

12.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Математика (од македонската заедница), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

13.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Математика (припадници на заедниците кои не претставуваат мнозинство во РМ), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование