X
 21.12.2021 Образование

МОН ги објави прифатените приговори за ученички стипендии

Министерството за образование и наука објави дополнителни резултати, по поднесени приговори, од конкурсите за ученички стипендии за учебната 2021-2022 година. Во продолжение се сите линковите до сите прифатени приговори.

Прифатени кандидати по доставен приговор за конкурс за доделување 200 (двесте) стипендии за ученици од прва година кои реализираат наставни планови и програми од електро-техничка струка, градежно-геодетска струка, угостителско - туристичка струка, земјоделско-ветеринарна струка, машинска струка или текстилно-кожарска струка од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година

Прифатени кандидати по доставен приговор за конкурс за доделување стипендии за ученици кои реализираат наставни програми од електро - техничка струка, односно сектор електро - техника од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021-2022 година

Прифатени кандидати по доставен приговор за конкурс за доделување стипендии за ученици кои реализираат наставни планови и програми градежно-геодетска струка од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година

Прифатени кандидати по доставен приговор за конкурс за доделување стипендии за ученици кои реализираат наставни планови и програми од угостителско -туристичка струка од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година

Прифатени кандидати по доставен приговор за конкурс за доделување стипендии за ученици кои реализираат наставни програми за стручно оспособување и стручно образование од тригодишно траење од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021-2022 година

Прифатени кандидати по доставен приговор за конкурс за доделување стипендии за ученици од прва година кои ќе се запишат во паралелки во стручно образование во кои ќе се реализира практично образование со зголемен број на часови согласно програмите за стручно образование од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021-2022 година

Прифатени кандидати по доставен приговор за конкурс за доделување на триесет (30) стипендии за талентирани ученици од областа на уметностите од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година

Прифатен приговор од конкурсот за доделување на 100 стипендии за талентирани спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година

Прифатени кандидати по доставен приговор за конкурс за доделување на седумдесет (70) стипендии за талентирани ученици од областите на природните и техничките науки од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година

Прифатени приговори по конкурсот за стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021-2022 година

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование