X
 01.11.2016 Култура

Македонската музика се враќа во етер?

Министерството за култура донесе решение за запирање од извршување на Одлуката на Собранието на ЗАМП со која се забранува емитување авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување. Решението е во согласност со законската надлежност на ресорното Министерство утврдена со Законот за авторското право и сродните права, по извршниот надзор над Одлуката на Собранието на музичката асоцијација од 19 септември. Решението е донесено вчера, за што е известено и ЗАМП.
Според надзорот, Одлуката не е во согласност со одредбите на Законот за авторското право и сродните права.
Од Министерството објаснуваат:

„Во согласност со член 157 став 1 од Законот, доколку во спроведување на надзорот над актите на организацијата за колективно управување Министерството за култура оцени дека општ или поединечен акт не е во согласност со Законот, статутот, односно договорот за основање, со решение ќе го запре од извршување и ќе поведе постапка пред надлежниот суд за оцена на законитоста на актот.“

-Уште еднаш потсетуваме дека авторите на музички дела имаат право преку соодветната организација за колективно управување или индивидуално да забранат користење на нивните дела, но на начин и под услови кои се во согласност со Законот за авторското право и сродните права – стои во дописот од Министерството.

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Култура