X
 23.03.2021 Наша тема

Како ќе се учи по ново во 1. и во 4. одделение од септември

Од претстојниот септември учениците во прво и во четврто одделение ќе учат од нови наставни програми и учебници, а ќе им предаваат обучени наставници, како што налага новата концепција за образование. Првачињата ќе ги добијат учебниците во печатена форма, а четвртоодделенците ќе учат од дигитални учебници, иако ќе има можност и да се печатат во рамките на училиштата.

Една од главните новини во наставата, особено во првиот период на основното училиште, ќе биде поголемата застапеност на меѓупредметната интеграција, за разлика од погорните одделенија каде што ќе се интегрираат повеќе дисциплини во еден наставен предмет.

Повеќе од 100 пријавени да работат на новите наставни програми во основно образование

– Уште при изготвувањето на наставните програми за наставните предмети што ќе ги изучуваат учениците, за да се постигнат резултатите од учење поставени во нив, ќе се внимава на интеграцијата, таа да биде „видлива“ и во распоредот на темите и во можните содржини и активности за нивна реализација (а не само во планирањето на наставникот). Така, доколку една од темите во прво одделение е „Кој сум јас?“ во Општество, каде што ученикот „учи“ што може, а што не може да прави, учи за своите особини и умеења, знаењата ќе ги поврзува со изучување на надворешните делови на своето тело и грижата за сопственото здравје во Природни науки, а на Физичко и здравствено образование ќе истражува и вежба како може да се движи и да прави едноставни вежби. Или пак, кога ќе „учи“ да се претставува, поздравува и обраќа на својот мајчин јазик, истото ќе го учи и на часовите по англиски јазик – појаснува Митко Чешларов, раководител на Секторот за наставни планови и програми во Бирото за развој на образованието кој работеше и на новата концепција.

Тој нагласува дека преку новите наставни програми, уште од прво одделение, Бирото ќе стави акцент на развивање на јазичните компоненти, на слушање, зборување, читање со разбирање и пишување, како и на оспособување на учениците да решаваат проблемски задачи, по примерот на оние задачи што ги има во меѓународните тестирања од типот на ПИРЛС и ТИМС.

Прочитајте повеќе на Деца.мк

Фото: Фрипик

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Наша тема