X
 01.07.2021 Образование

Уписи на УКЛО - Создаваме иднина: Технички факултет - Битола

Матуранти, вашиот професионален успех започнува тука. Технички Факултет Битола е вистински избор за вашата иднина

Шест децениска традиција во едукација на инженери без граници

Техничкиот факултет е вистинска ризница на висококвалитетен и обучен наставен кадар од областа на техничките науки, способен да oдговори на предизвиците на својата професија.

Еден факултет, повеќе можности:

Можности за стипендии за најдобрите студенти:
5 стипендии од ЕЛЕМ во висина од 6000 денари месечно
5 стипендии од МЕПСО во висина од 6000 денари месечно
1 стипендија од ЕВН во висина од 6000 денари месечно,
1 награда од МАКОСИГРЕ за најдобриот дипломиран студент на електротехничкиот отсек.

Одлучи, вложи во себе,  биди успешен – студирај на Технички Факултет Битола

Техничкиот факултет е основан во 1977 година со трансформација на тогашната Виша техничка школа (1961). Влегува во состав на УКЛО од неговото основање во 1979 година.Техничкиот факултет реализира наставно-образовен процес во повеќе образовно-научни области и студиски програми, од коишто во академската 2021/2022, според конкурсот,   активни се:

1
 
1. Машински отсек
Прв циклус
-студиска програма –Машинство – 4 годишни универзитетски студии – 240 ЕКТС
Модул - Енергетско машинство

Модул - Производно - конструктивно машинство и НУМА
Модул - Процесно машинство
-студиска програма - Енергетика и заштита на животната и работна средина– 4 годишни стручни студии -240 ЕКТС
Втор циклус
студиска програма – Машинство – 1 годишни универзитетски студии – 60 ЕКТС
Модул - Енергетско машинство

Модул - Производно - конструктивно машинство и НУМА
Модул - Процесно машинство
-студиска програма – Инженерство за заштита на животна и работна средина – 1 годишни универзитетски студии – 60 ЕКТС
Модул А - инженерство за заштита на животната средина
Модул Б - инженерство  за безбедност и здравје при работа
Трет циклус
-студиска програма – Машинство – 3 годишни универзитетски студии – 180 ЕКТС

- Енергетика, процесна и термотехника
- Термоенергетика и животна средина
- Обновливи извори на енергија и животна средина
- Производно - конструктивно машинство и НУМА

2. Електротехнички отсек
Прв циклус
-студиска програма - Електроенергетски системи – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС

Втор циклус
-студиска програма – Електротехника - 1 годишни универзитетски студии – 60 ЕКТС

Модул  - Електроенергетски системи
Модул - Системи за мерење и управување

3. Отсек за сообраќај и транспорт
Прв циклус
-студиска програма - Сообраќајно - транспортно инженерство– 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС
Модул – Патен сообраќај и транспорт
Модул – Воздушен сообраќај и транспорт
-студиска програма - Сообраќајно- транспортни системи и технологии  – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС
Втор циклус
-студиска програма - Сообраќајно - транспортно инженерство – 1 годишни академски студии – 60 ЕКТС
Модул – Патен сообраќај и транспорт
Модул – Воздушен сообраќај и транспорт

Трет циклус
студиска програма - Сообраќајно - транспортно инженерство – 3 годишни академски студии – 180 ЕКТС

4.    Отсек за графичко инженерство и дизајн
Прв циклус
- студиска програма -Графичко инженерство  и дизајн – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС
Втор циклус
- студиска програма - Графичко инженерство и дизајн – 1 годишни академски студии – 60 ЕКТС
Трет циклус
- студиска програма - Графичко инженерство и дизајн – 3 годишни академски студии – 180 ЕКТС

4

5.   Oтсек за индустриско инженерство и менаџмент
Прв циклус
- студиска програма – Индустриски менаџмент – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС
Втор циклус
- студиска програма – Индустриски менаџмент – 1 годишни академски студии – 60 ЕКТС
Трет циклус
- студиска програма – Индустриски менаџмент – 3 годишни академски студии – 180 ЕКТС

Интердисциплинарна студиска програма –Мехатроника

Прв циклус
- студиска програма – Мехатроника – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС
Втор циклус
- студиска програма – Мехатроника – 1 годишни академски студии – 60 ЕКТС

Интердисциплинарна студиска програма –Информатика и техничко образование – заедничка студиска програма со Педагошки факултет – Битола. – 4 годишни академски студии – 240 ЕКТС – Прв циклус

-    60 ЕКТС  - Втор циклус.

5

(Комерцијална објава)

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование