X
 13.07.2022

Уписи на УКЛО: Создаваме иднина - Ветеринарен факултет - Битола

Поаѓајќи од изразените потреби на македонското стопанство, особено во Пелагонискиот Регион, а и пошироко на подрачјето на југозападниот дел од Македонија каде што сточарството претставува една од главните стопански гранки, на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ - Битола на 25.5.2019 година се отвори најновата единица на Универзитетот - Ветеринарен факултет.Од октомври 2019 година Ветеринарен факултет - Битола почнува со реализација на нова студиска програма по ветеринарна медицина со траење од пет академски години.

2

Денес, по 10 години постоење, наставата се реализира од страна на наставен и соработнички кадар во редовен работен однос и тоа: 10 професори, 4 асистенти, 2 лаборанти и дополнително ангажирани 5 професори од други сродни високообразовни институции.

3

Нашата мисија е да едуцираме стручни и научни кадри од областа на ветеринарната медицина, да понудиме професионално ориентирани програми, да го одржиме високиот квалитет на содржината на наставните програми, а со тоа студентите да стекнат знаења со кои ќе можат поуспешно да одговорат на предизвиците и барањата на современото сточарство во Европа и пошироко во светот од областа на ветеринарната медицина.

4

(Комерцијална објава)

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk