X
 24.11.2022 Образование

Објавен конкурсот за доделување стипендии на студенти Роми

Министерството за образование и наука го објави Конкурсот за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Македонија за студиската 2022/2023 година.

Право на стипендија имаат студентите запишани на студии од прв циклус кои студираат на јавните и приватните високообразовните установи во Македонија и кои ги исполнуваат следните услови:

1.Да се припадници на ромската етничка заедница;

2.Да се државјани на Македонија;

3.Да не се корисници на стипендија од други установи, институции или компании.

Во конкурсот се наведува дека стипендиите за студенти Роми ќе се доделат согласно следните критериуми:

1. Постигнат среден успех од сите години од средното образование, за студентите кои се запишани во прва година на студии;

2. Постигнатиот среден успех од сите претходни студиски години за студентите кои студираат во сите останати години;

3. Да се редовни студенти на некој од јавните или приватните високообразовни установи во Македонија за студиската 2022/2023 година;

4. Предност при селекција ќе имаат студентите Роми кои студираат на јавните или приватните факултети во Македонија кои образоваат наставен кадар.

Студентите кои во студиската 2021/2022 година биле корисници на стипендија од МОН, а не запишале нареден семестар или повисока студиска година, немаат право на стипендија во академската 2022/2023 година.

Висината на стипендијата изнесува 5.000 денари месечно за девет месеци во текот на една студиска година.

Студентите што ги исполнуваат условите од конкурсот пополнуваат електронска пријава и ја прикачуваат соодветната документација на http://e-uslugi.mon.gov.mk од 24.11.2022 до 9.12.2022 година.

Кои документи ви се потребни за аплицирање, можете да прочитате ТУКА.

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование