X
 27.03.2023 Живот

Лани сме добиле 197 нови доктори на науки, од кои 46 по медицина

Во 2022 година звањето доктор на науки го стекнале 197 лица, што претставува намалување за 2% во споредба со 2021 година, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Најголем број од лицата, 31%, докторирале во здравството и социјалната заштита, потоа 17,8% во бизнисот, администрацијата и правото, следуваат општествените науки, новинарството и информирањето со 10,2%, уметноста и хуманистичките науки со 9,1%, а другите области се со помал процент на застапеност.

Податоците покажуваат дека од сите 197 лица што лани станале доктори на науки, 61 докторирале во областа на здравството и социјалната заштита, а од нив 46 докторирале медицина, што е најголем број на нови доктори на науки според научната гранка.

Од новите доктори на наука во бизнис, администрација и право, кои се вкупно 35, најголем дел докторирале право (13), додека од вкупно 20 нови доктори на наука по општествени науки, новинарство и информирање, најмногу докторирале економија и политички науки и граѓанство (по 6). Од 18 нови доктори на наука во областа на уметноста и хуманистичките науки, најголем број докторирале литература и лингвистика (8).

Во однос на образованието, забележани се 9 нови доктори на науки, од кои 4 се по обука на наставници за стручна (специјализирана) настава, 3 се по наука за образованието и 2 се по обука на наставници за одделенска настава (неспецијализирана настава).

На 34 високообразовни установи и установи вршители на високообразовна дејност може да се добие диплома во Македонија

99 жени одбраниле докторска дисертација во текот на 2022 година, што претставува 50,3% од вкупниот број лица што докторирале во истата година.

Најголемиот процент од вкупниот број лица што докторирале, односно 25,9%, ја вршат својата професија во дејностите на здравствената и социјалната заштита, соопшти ДЗС.

Податоците покажуваат дека според дејноста во која вршат занимање, најголем дел од новите доктори на наука, 64, се странски државјани, 51 се од дејностите на здравствена и социјална заштита, а 52 од образованието.

Фото: ДЗС

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Живот