X
 29.09.2021 Живот

Наука-технологија, информатика – Нова образовна крстосница во ЕФИС

Нашата примарна цел во ЕФИС е да ги подготвиме учениците за светот на денешницата и, пред сè, за светот на иднината. Свет насочен кон зголемена употреба на дигитални алатки и блиска соработка помеѓу луѓето и новите технологии. Оваа подготовка на „технолошкиот рефлекс“ мора да започне што е можно порано во нивното образование, со цел да им се обезбеди богата и солидна основа врз која ќе ја градат својата иднина

Пишува: проф. Рафаел Галвез

Технолошкото образование во училиштата вклучува запознавање на учениците со современи машини и процеси што се користат во денешниот свет, како и нивно запознавање со компјутерите.

Долго сметано за споредно, или резервирано повеќе за технички области, ова образование се наметнува денес со суштинско значење бидејќи се соочуваме со сè повеќе автоматизирани и компјутеризирани приватни, јавни и професионални средини. Свесни за овој дигитален предизвик, технологијата станува или поточно стана суштинска компонента на циклусот на основни знаења за целата наставна програма на ЕФИС, како за учениците така и за наставниците. Воведена постепено од прво до петто одделение, почнувајќи од шесто одделение се учи како посебен школски предмет од час и половина до два часа неделно од петто до деветто одделение, со цел да се стекне техничко знаење и да се разбере како да се користи истата.Од прво до петто одделение од суштинско значење е да се создаде првиот контакт помеѓу учениците и технологијата преку употреба на алатки кои претставуваат нови вештини приспособени на сегашниот свет на кој децата се постојано изложени. На пример, ја воведуваме роботиката, секако, во почетна фаза, која им овозможува да се запознаат со автоматизмот и основните поими, како што се компјутерско кодирање и комуникација помеѓу човекот и машината. Овој вовед вклучува програмирање според едноставни упатства, на комплети на минијатурни роботи, интегрирани во светот и фантазијата на детството.

Континуирано, од крајот на петтото одделение и сè до деветтото одделение, учениците се запознаваат со разбирање на посложени компјутерски системи, со автоматски механизми поврзани едни со други, како и со пишување алгоритми и програмски јазици. Оттука, станува збор за поконкретно подготвување на учениците да реагираат и да се соочат на самостоен начин со технолошките проблеми со кои неизбежно ќе се сретнат утре, особено во продолжението на студиите, прво во средно училиште, потоа на факултет и на крај, на долг рок, за време на нивната професионална кариера.Како трансверзален предмет, приоритетот на ЕФИС е исто така да му даде на ова учење на технологијата мултидисциплинарно и општо влијание, согласно нејзиното присуство во сите сектори од нашето секојдневие. Така, уште од шестото одделение, технологијата се воведува во поголемиот дел од предаваните предмети. Во математиката, класичната геометрија на листови е надополнета со дигитална компонента на софтвер, овозможувајќи им на учениците да ги развијат своите вештини за визуализација и процена на просторот, растојанијата и формите. Во науката за Земјата и животот (геологија +биологијата), дигиталната и динамична картографија се користи за проучување копнени феномени. Во физиката, алатките за снимање и разбивање на звукот и движењето овозможуваат да се разберат, во реални ситуации, поими што понекогаш се тешки за разбирање за учениците во нивната книга. Покрај тоа, постои реализација на трансверзални интердисциплинарни проекти во текот на школувањето. Овие проекти им овозможуваат на нашите ученици да обединат неколку технолошки алатки и училишни предмети околу решавање секојдневен проблем или на конкретен случај, секогаш со цел да се разбере светот околу нив преку технолошкиот пристап.

Нашата примарна цел во ЕФИС е да ги подготвиме ученици за светот на денешницата и, пред сè, за светот на иднината. Свет насочен кон зголемена употреба на дигитални алатки и блиска соработка помеѓу луѓето и новите технологии. Оваа подготовка на „технолошкиот рефлекс“ мора да започне што е можно порано во нивното образование, со цел да им се обезбеди богата и солидна основа врз која ќе ја градат својата иднина.

(Комерцијална објава)

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Живот