X
 24.07.2019 Образование

Конкурс за упис на Универзитетот „Св. Апостол Павле“ - Охрид

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид, го објави конкурсот за упис на студии од прв циклус во учебната 2019/2020 година. Идните студенти можат да се запишат на еден од петте факултети и нивните програми:

1. Факултет за компјутерски науки и инженерство
• Компјутерски науки и инженерство

2. Факултет за комуникациски мрежи и безбедност
• Комуникациски мрежи и безбедност

3. Факултет за применети информатички технологии, машинска интелигенција и роботика

• Машинска интелигенција и роботика
• Применети информатичко-комуникациски технологии (е-влада, е-бизнис, е-култура). Оваа програма е реакредитирана со решение на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, и е во постапка за одобрување на почеток со работа пред Министерството за образование и наука.

4. Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника

• Информатички системи, визуелизација, дигитална мултимедијална и анимациска техника
• Развој на компјутерски игри, дигитален дизајн и анимација. Оваа програма е во постапка на акредитација пред Одборот за акредитација и евалуација на високото образование


5. Факултет за информатички и комуникациски науки
• Информациски и комуникациски системи за бизнис и менаџмент


Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование