X
 13.12.2019 Образование

Реакција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура: Недолично е да се негира нешто што е признато и познато

Челниците на Бугарската академија на науките како да забораваат дека Меѓународниот семинар е основан уште во 1967 година заради презентирање, координирање на високообразовните и научните достигнувања од областа на македонскиот јазик и научните достигнувања од областа на македонистиката во земјата и во странство. Знаат, ама не сакаат да знаат дека Меѓународниот семинар организира Летна школа за македонски јазик, литература и култура, како и Меѓународна научна конференција од областа на македонскиот јазик и македонската литература; а исто така ја организира и работата на лекторатите по македонски јазик во странство и подготвителната настава по македонски јазик за странски државјани кои сакаат да студираат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

На 52-те летни школи со лекторска настава и предавања досега учествувале повеќе од 4000 учесници од над 60 земји

Така што, крајно е неакадемски и научно неиздржано да се пишува дека „изучувањето на македонскиот јазик на голем број странски универзитети се должи на државната политика на РСМ за целисходно субвенционирање на лекторатите во странство“. Што ќе кажат претставниците на високата академска и научна фела на држава-членка на Европската Унија на следниве факти?
Како ќе го (и)збришат постоењето на македонскиот јазик? Со тоа што овие факти (бројки) ќе ги помножат со нула? Зашто досега се одржани 52. Летни школи со лекторска настава и предавања од кадри образовани на македонски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Зашто досега се одржани 52. летни школи на кои учествувале повеќе од 4000 учесници од над 60 земји (бројка голема како што е и онаа на учениците на големиот св. Климент Охридски во неговата Охридска книжевна школа), меѓу нив голем број истакнати македонисти, професори по македонски јазик и литература на странските универзитети, слависти, научни работници и студенти кои го изучуваат македонскиот јазик во нашите лекторати и универзитетите во светот и на кои учество оствариле и остваруваат и сериозни научни кадри од Бугарија.

Во рамките на Летната школа се одржува и Меѓународна научна конференција, на која странските и македонските слависти и балканисти ги соопштуваат своите истражувања од областа на јазикот, литературата и културата. Досега се одржани 46. меѓународни научни конференции на кои свое учество имале и професори, научници, истражувачи и од Бугарија.


Под управа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повеќе од 50 години настава по македонски јазик се изведува во повеќе лекторати на универзитетите во странство. Значајни се лекторатите во: Турција (Истанбул), Унгарија (Будимпешта), Руска Федерација (Москва), Франција (Париз), Полска (Краков), Романија (Букурешт), Полска (Сосновјец), Хрватска (Риека) и Србија (Ниш). Покрај во овие центри, македонскиот јазик се изучува и е составен дел на студиските програми уште на универзитети во: Торонто (Канада), Воронеж, Перм, Санкт Петербург (Русија), Љубљана и Марибор (Словенија), Белград, Нови Сад (Србија), Загреб (Хрватска), Познањ (Полска). Како активност за 2020 година е предвидено подготвување на терен за отворање нови лекторати по македонски јазик во странство.

Така што, недолично е да се негира нешто што е признато и познато, а тоа е МАКЕДОНИСТИКАТА на мапата на светската славистика, но и балканистика.


Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование